Exlibris

Urob Oros
Urob Oros
Aida
Aida
Walking angel
Walking angel
Water lines
Water lines
Adam and Eva
Adam and Eva
Loneliness
Loneliness
Peacock feather 2
Peacock feather 2
Peacock feather 1
Peacock feather 1
Pride
Pride
Naked Beauty
Naked Beauty
Dalí Eye
Dalí Eye
Picasso Eye
Picasso Eye
Eros and Thanatos
Eros and Thanatos
PF 2014
PF 2014
Cathedral Horse
Cathedral Horse
Aeroplane Horse
Aeroplane Horse
Shakespeare´s Sonet
Shakespeare´s Sonet
Waking Up
Waking Up
Three Halfs
Three Halfs
The Siren
The Siren